Neváhejte nás oslovit vaší poptávkou!

před jedním rokem

Působíme v Libereckém, Ústeckém, Středočeském kraji a Praze. Kontaktní údaje na naše pracovníky naleznete v sekci Kontakty.

volaniUložte si naše kontakty - jednoduše!

před třemi roky

qr-reklama

Znáte všechny možnosti vašeho chytrého telefonu? Víte, že získat do telefonu kontakt na nás můžete jednoduše během několika vteřin?

Spusťte ve svém telefonu čtečku QR kódů (případně si ji zdarma stáhněte z internetu), namiřte objektiv fotoaparátu na obrázek dole a během chvilky můžete jednoduše vytočit naše číslo, napsat nám email či si uložit naše kontaktní údaje do adresáře.

QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Plní podobnou funkci jako klasický EAN čárový kód, ovšem dokáže zakódovat mnohem větší množství dat.

qr-reklama2

Sousedské vztahy a dřeviny.

před třemi roky

Kdo by nevěděl, že od roku 2014 je účinný nový občanský zákoník! Co uvádí o sousedských vztazích týkajících se dřevin? obcansky-zakonik
V části týkající se omezení vlastnického práva je uvedeno: „Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.“ Tedy například městský.
Dále je řešeno přesahování kořenů a větví stromů na sousední pozemky. Občanský zákoník říká: „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z
odstraněných kořenů a větví získá. Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.“ K tomu je důležité uvést, že toto je použitelné jen v souvislosti s jinými částmi občanského zákoníku, které například řeší vlastnická a jiná práva vlastníka stromu, a dále s jinou platnou legislativou, hlavně se zákonem o ochraně přírody a krajiny, kde je mimo jiné uvedeno: „Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků.“
Nový občanský zákoník také hovoří o vysazování stromů. „Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. Toto se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.“. Zde je potřeba dodat, že požadavek, aby soused strom rostoucí v těsné blízkosti společné hranice pozemků odstranil, v případě sporu řeší příslušný soud.
Podobné, jako bylo doposud, je vlastnictví stromů. Nový občanský zákoník uvádí: „Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný.“ Spor o vlastnictví zase řeší příslušný soud.
Taková vzrostlá, ale i menší dřevina v blízkosti společné hranice pozemků může způsobit někdy velké spory mezi sousedy. Je velká škoda, že se sousedé někdy nedokáží dohodnout. Doufám, že nový občanský zákoník v tom udělá jasno a že sporů bude co nejméně.
Štěpán Křeček, Červenokostelecký zpravodaj 1/2014

Upozornění pro odbornou veřejnost

před pěti roky

Zastavte používání mechanického prusiku Petzl ZIGZAG

Tato informace navazuje na bezpečnostní informaci vydanou 15. dubna 2013.
V pátek 12. dubna byla firma Petzl informována o náhodném pádu, ke kterému došlo ve školícím středisku v Německu. Zraněná osoba se pohybovala ve výšce za pomoci mechanického prusiku Petzl ZIGZAG. Počáteční ohledání ukázalo, že pád byl zapříčiněn selháním připojovacího otvoru pro konec lana. Vyšetřování a další provedené zkoušky nás vedly k závěru, že toto selhání bylo způsobeno specifickou polohou horní karabiny, která se vzpříčila šikmo mimo hlavní osu a takto zatížena byla páčena.

Více informací na tomto odkazu ZDE.

zdroj: worksafety.cz

Video z Těžké dřiny

před pěti roky

Podívejte se na video, které jsme natáčeli pro pořad Těžká dřina. Video včetně fotek a dalších informací najdete na stránkách televize Prima cool zde.

dsc-2468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frézování pařezu pařezovou frézou

 

PageRank - STROMOLEZCI

Péče o dřeviny, údržba zahrad, řezy stromů, rizikové kácení stromů, bezpečnostní vazby, arboristika, stromolezci. Práce ve výškách.

CZIN.eu